جمعه 6 خرداد 1401

آرشیو اطلاعیه ها

"اطلاعیه قطع گاز روستاهای مسیر قطعه ۵ بزرگراه خواجه-ورزقان-آقابابافرامرزی"

(156)

"اطلاعیه قطع گاز روستاهای مسیر قطعه ۵ بزرگراه خواجه-ورزقان-آقابابافرامرزی"

سه شنبه 25 شهريور 1399

"اطلاعیه قطع گاز در تعدای از روستای  شهرستان مراغه"

(181)

"اطلاعیه قطع گاز در تعدای از روستای  شهرستان مراغه"

شنبه 22 شهريور 1399

"اطلاعیه قطع گاز در شهرستان اهر"

(170)

"اطلاعیه قطع گاز در شهرستان اهر"

دوشنبه 10 شهريور 1399

"اطلاعیه قطع گاز در شهرک باغمیشه تبریز"

(389)

"اطلاعیه قطع گاز در شهرک باغمیشه تبریز"

چهارشنبه 5 شهريور 1399

"اطلاعیه قطع گاز در شهرستان شبستر"

(152)

"اطلاعیه قطع گاز در شهرستان شبستر"

سه شنبه 4 شهريور 1399
اطلاعیه  / فعالیت سامانه بارشی

اطلاعیه / فعالیت سامانه بارشی

(138)

اطلاعیه / فعالیت سامانه بارشی

يکشنبه 2 شهريور 1399

"اطلاعیه قطع گاز در شهرستان هشترود"

(208)

"اطلاعیه قطع گاز در شهرستان هشترود"

دوشنبه 27 مرداد 1399

"اطلاعیه قطع گاز در شهرستان تبریز؛ ضلع شمالی روستای آناخاتون (محله های کوهسار، شیرین سو و پردیس)"

(164)

"اطلاعیه قطع گاز در شهرستان تبریز؛ ضلع شمالی روستای آناخاتون (محله های کوهسار، شیرین سو و پردیس)"

يکشنبه 26 مرداد 1399

"اطلاعیه قطع گاز در شهرستان تبریز؛ محدوده روستای اسپیران، محور سفیدان عتیق"

(188)

"اطلاعیه قطع گاز در شهرستان تبریز؛ محدوده روستای اسپیران، محور سفیدان عتیق"

شنبه 25 مرداد 1399

"اطلاعیه قطع گاز در شهر مراغه مسیر میدان شهرداری تا اواسط خیابان ژاندارمری"

(140)

"اطلاعیه قطع گاز در شهر مراغه مسیر میدان شهرداری تا اواسط خیابان ژاندارمری"

شنبه 25 مرداد 1399