دوشنبه 14 آذر 1401

اعضا هیئت مدیره

member

نادر کمالی

سرپرست شرکت گاز استان آذربایجان شرقی مشاهده رزومه

شبکه های اجتماعی

member

مهدی کمال آبادی فراهانی

رییس امور بهره برداری مدیریت گازرسانی / عضو اصلی مشاهده رزومه

شبکه های اجتماعی

member

سید امیر رضوی

جانشین و مشاور مدیر عامل / نائب رئیس هیأت مدیره /عضو اصلی مشاهده رزومه

شبکه های اجتماعی

member

محمدعلی طاهراقدم

رئیس امور حقوقی و پیمان ها- عضو علی البدل هیأت مدیره مشاهده رزومه

شبکه های اجتماعی

member

محمد آهور

مدیر امور مالی- عضو اصلی هیأت مدیره مشاهده رزومه

شبکه های اجتماعی

 

.....................

.................................... عضو اصلی هیأت مدیره مشاهده رزومه

شبکه های اجتماعی 

غلامرضا قنبری

دبیر هیات مدیره مشاهده رزومه

شبکه های اجتماعی

member

خسرو آریانپور

مدیر بهره برداری- عضو علی البدل هیأت مدیره مشاهده رزومه

شبکه های اجتماعی