پنجشنبه 7 اسفند 1399

آرشیو آگهی مناقصات

آگهي فراخوان مناقصه 100 -98

آگهي فراخوان مناقصه 100 -98

(16)

پروژه تعمیرات شبکه تغذیه و توزیع و علمکهای (فولادی و پلی اتیلن) و ایستگاههای تقلیل فشار اداره گاز منطقه 2 تبریز

دوشنبه 21 بهمن 1398
آگهي فراخوان مناقصه 99 -98

آگهي فراخوان مناقصه 99 -98

(19)

پروژه ساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتیلن) حفره های خالی شهرستان مرند

دوشنبه 14 بهمن 1398
آگهي فراخوان مناقصه 98 -98

آگهي فراخوان مناقصه 98 -98

(17)

پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه ، وساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتیلن) حفره های خالی شهرستان مرند

يکشنبه 13 بهمن 1398
آگهي فراخوان مناقصه 97 -98

آگهي فراخوان مناقصه 97 -98

(9)

پروژه تعمیرات شبکه تغذیه و توزیع و علمکهای (فولادی و پلی اتیلن) اداره گاز منطقه 4 تبریز

يکشنبه 13 بهمن 1398
آگهي فراخوان مناقصه 96 -98

آگهي فراخوان مناقصه 96 -98

(12)

پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه حفره های خالی شهرستان شبستر

يکشنبه 6 بهمن 1398
آگهي فراخوان مناقصه 95 -98

آگهي فراخوان مناقصه 95 -98

(11)

پروژه اجرای افزایش ظرفیت ایستگاه C.G.S شهرک صنعتی سهند 4 تبریز

شنبه 5 بهمن 1398
آگهي فراخوان مناقصه 94 -98

آگهي فراخوان مناقصه 94 -98

(13)

پروژه اجرای سایبان و فونداسیون و محوطه سازی و شیلتر نگهداری مواد شیمیایی ایستگاههای شهرستان شبستر

چهارشنبه 2 بهمن 1398
آگهي فراخوان مناقصه 93 -98

آگهي فراخوان مناقصه 93 -98

(52)

پروژه ایجاد بانک اطلاعاتی مکانی و استقرار سیستم GIS در شبکه گازرسانی شهرستان میانه

دوشنبه 30 دي 1398
آگهي فراخوان مناقصه 92 -98

آگهي فراخوان مناقصه 92 -98

(22)

پروژه تعمیرات شبکه تغذیه و توزیع و علمکهای (فولادی و پلی اتیلن) شهرستان جلفا

دوشنبه 30 دي 1398
آگهي فراخوان مناقصه 91 -98

آگهي فراخوان مناقصه 91 -98

(20)

پروژه تعمیرات شبکه و علمکهای (فولادی و پلی اتیلن) شهرستان کلیبر

دوشنبه 30 دي 1398