پنجشنبه 28 تير 1403

دستاوردهای پژوهشی

دستاوردهاي پژوهشي شرکت گاز استان آذربايجان شرقي در راستاي فعاليت به عنوان قطب پژوهشي " طراحي و ساخت تجهيزات گازرساني" در سطح شرکت ملي گاز ايران (دريافت فايل)
  • تعداد بازدید صفحه : 5745