پنجشنبه 28 تير 1403

طرح ملّی شهریاران

در راستای بهره گیری از نظرات و مشارکت های گروهی، شرکت های دانش بنیان  و تحقق مسئولیت های اجتماعی لینک https://shahriaran.ir  برای هم افزایی در حل مسائل کشور معرفی می گردد. 
  • تعداد بازدید صفحه : 1071