آمار بازدید
امروز:
2001
ديروز:
3286
ماه:
101592
سال جاری:
1212291
كل:
2797210

مناقصه ها

آگهي فراخوان مناقصه 41 - 1401

امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان میانه

آگهي فراخوان مناقصه 40 - 1401

امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان ملکان

آگهي تجدید فراخوان مناقصه 39 - 1401

پروژه خرید چیلر هوایی یکپارچه

آگهي فراخوان مناقصه 38 - 1401

پروژه خرید 6 دستگاه دیگ چگالشی زمینی به ظرفیت حرارتی 340کیلووات

آگهي فراخوان مناقصه 37 - 1401

پروژه خرید چهار دستگاه سرور و متعلقات مربوطه

آگهي فراخوان مناقصه 36 - 1401

پروژه تامین قطعات و اتصالات ، نصب و راه اندازی و تعویض و تثبیت کنتور و رگلاتور مشترکین جز محور شهرستان سهند ، بناب ، مراغه

آگهي فراخوان مناقصه 35 - 1401

پروژه اجرای سیستمهای حفاظت الکترونیک ایستگاهها و اماکن اداری شرکت گاز استان

آگهي فراخوان مناقصه 33 - 1401

امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان اهر

آگهي فراخوان مناقصه 32 - 1401

پروژه اجرای شبکه توزیع گاز 6روستای شهرستان چاراویماق

آگهي فراخوان مناقصه 31 - 1401

پروژه تعمیرات شبکه تغذیه و توزیع و علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی ) و ایستگاههای شهرستان مرند

آگهي فراخوان مناقصه 30 - 1401

پروژه اجرای نواقصات ایستگاههای مسکن مهر ممقان و روستای تیکانلو ی آذرشهر

آگهي فراخوان مناقصه 29 - 1401

پروژه اجرای شبکه توزیع گاز 8روستای شهرستان اهر

آگهي فراخوان مناقصه 28 - 1401

پروژه اجرای خط تغذیه 16 اینچ شهرستان مرند

آگهي فراخوان مناقصه 27 - 1401

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی )حفره های خالی شهرستان شبستر

آگهي فراخوان مناقصه 26 - 1401

امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان هوراند

آگهي فراخوان مناقصه 25 - 1401

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی ) باغ شهر ارس شهرستان جلفا

آگهي فراخوان مناقصه 24 - 1401

پروژه اجرای شبکه توزیع گاز 3روستای شهرستان خدا آفرین

آگهي فراخوان مناقصه 23 - 1401

پروژه تامین قطعات و اتصالات ، نصب و راه اندازی و تعویض و تثبیت کنتور و رگلاتور مشترکین جز محور شهرستان اهر

آگهي فراخوان مناقصه 21 - 1401

امورخدمات امدادگری اداره های گاز مناطق شهرستان تبریز