جمعه 30 مهر 1400

مناقصه ها

آگهي فراخوان مناقصه 58 - 1400

پروژه خرید کنتور دیافراگمی ارتقا یافته G6

آگهي فراخوان مناقصه 57 - 1400

امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان سراب

آگهي فراخوان مناقصه 56 - 1400

پروژه تعمیر و کالیبراسیون کنتورهای توربینی و تصحیح کننده های ایستگاه های گاز استان

آگهي فراخوان مناقصه 55 - 1400

پروژه تامین و نصب و راندازی موتور خانه ایستگاه CGS/50,000 هادیشهر

آگهي فراخوان مناقصه 54 - 1400

پروژه خرید 8دستگاه دیزل ژنراتور

آگهي فراخوان مناقصه 53 - 1400

پروژه خرید لوله فولادی 3/4

آگهي فراخوان مناقصه 52 - 1400

پروژه خرید 4 دستگاه سرور

آگهي فراخوان مناقصه 51 - 1400

پروژه خرید 70 دستگاه کامپیوتر

آگهي فراخوان مناقصه 50 - 1400

پروژه خریدکنتورG10 الی G65 و رگلاتور20 مترمکعبی الی 70 مترمکعبی

آگهي فراخوان مناقصه 49 - 1400

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع ، و ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی )حفره های خالی شهرستان شبستر

آگهي فراخوان مناقصه 48 - 1400

امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان مراغه

آگهي فراخوان مناقصه 47 - 1400

پروژه احداث خطوط انشعابات مصارف عمده در سطح استان

آگهي فراخوان مناقصه 46 - 1400

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع ، و ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی )حفره های خالی شهرستان سراب

آگهي فراخوان مناقصه 45 - 1400

امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان اسکو

آگهي فراخوان مناقصه 44 - 1400

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع ، و ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی )حفره های خالی شهرستان بناب

آگهي فراخوان مناقصه 43 - 1400

پروژه اجرای خط انتقال و خطوط ورودی و خروجی و نصب و راه اندازی ایستگاه CGS50,000 کارخانه سهند فلوت تبریز

آگهي فراخوان مناقصه 42 - 1400

امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان خداآفرین

آگهي فراخوان مناقصه 41 - 1400

پروژه اجرای ایستگاه C.P.S /T.B.Sو ساختمان پست امداد روستایی عاشیقلو شهرستان خداآفرین

آگهي فراخوان مناقصه 40 - 1400

امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان کلیبر

آگهي فراخوان مناقصه 39 - 1400

پروژه ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی )حفره های خالی شهرستان میانه