آمار بازدید
امروز:
1467
ديروز:
625
ماه:
43284
سال جاری:
867652
كل:
3896062

اهم وظایف طرح تکریم

اهم وظایف


شفاف و مستندسازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع:
  
 • نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع
 • مقررات مورد عمل و مراحل انجام کار
 • مدت زمان انجام کار
 • مدارک مورد نیاز و فرم‌های مورد عمل
 • عنوان واحد، محل استقرار، نام متصدی
 • نوع فن‌آوری مورد استفاده
  
اطلاع رسانی از نحوه ارائه خدمات به مردم:
  
 • نصب تابلو راهنما در معرض دید مراجعان
 • تهیه بروشور و توزیع بین ارباب رجوع
 • نصب نام و نام خانوادگی، عوامل متصدی انجام کار، پست سازمانی و رئوس وظایف کلی
 • راه‌اندازی خط تلفن گویا و ایجاد سایت
  
تدوین منشور اخلاقی سازمان درارتباط با مردم:
  
 • نظم و آمادگی برای ارائه خدمات به مردم، وقت‌شناسی، نظم و آراستگی لباس رعایت ادب و نزاکت، عدالت و انصاف، همکاری و خوش برخوردی
 • آمادگی برای ارائه اطلاعات و توضیحات کافی
 • وجود تمایلات مثبت به کار، متناسب با نوع کار و فعالیت‌ها
 • ایجاد فضای مناسب اداری برای حضور ارباب رجوع
 • نصب نام و نام خانوادگی، پست سازمانی و وظایف اصلی متصدیان کار
 • بهبود و اصلاح روش‌های ارائه خدمات به مردم
  
نظرسنجی ازمردم:
  
 • ارائه برگ نظرسنجی به ارباب رجوع
 • نظارت برحسن رفتار کارکنان دستگاه‌های اجرایی با مردم 
 • تجهیز واحدهای بازرسی و رسیدگی به شکایات
 • انتخاب بازرس ویژه از طرف بالاترین مقام دستگاه
  
تشویق و تقدیر از مدیران و کارکنان موفق و برخورد با مدیران و کارکنان که موجب نارضایتی می‌گردن
شماره تماس دبیرخانه طرح تکریم ارباب رجوع و ارتباطات مردمی: 34496441 -041