جمعه 6 خرداد 1401

اعضا هیئت مدیره

member

نادر کمالی

سرپرست شرکت گاز استان آذربایجان شرقی مشاهده رزومه

شبکه های اجتماعی

member

مهدی کمال آبادی فراهانی

رییس امور بهره برداری مدیریت گازرسانی / عضو اصلی مشاهده رزومه

شبکه های اجتماعی

member

سید امیر رضوی

جانشین و مشاور مدیر عامل / نائب رئیس هیأت مدیره /عضو اصلی مشاهده رزومه

شبکه های اجتماعی

member

محمدعلی طاهراقدم

رئیس امور حقوقی و پیمان ها- عضو علی البدل هیأت مدیره مشاهده رزومه

شبکه های اجتماعی

member

محمد آهور

مدیر امور مالی- عضو اصلی هیأت مدیره مشاهده رزومه

شبکه های اجتماعی

member

فیروز خدایی

مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران عضو اصلی هیأت مدیره مشاهده رزومه

شبکه های اجتماعی

member

غلامرضا قنبری

رئیس روابط عمومی- دبیر هیأت مدیره مشاهده رزومه

شبکه های اجتماعی

member

خسرو آریانپور

مدیر بهره برداری- عضو علی البدل هیأت مدیره مشاهده رزومه

شبکه های اجتماعی