چهارشنبه 27 تير 1403

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی بعنوان دستگاه برتر در حوزه امر به معروف و نهی از منکر معرفی شد

تقدیر نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی از رئیس اداره گاز این شهرستان

تقدیر فرماندار عجب شیر از رئیس اداره گاز این شهرستان

عملکرد حراست شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در بین تمامی شرکت های گاز استانی اول شد

تقدیر رئیس حراست کل کشور از رئیس حراست شرکت گاز استان

تقدیروزیر نفت از پوشش 95 درصدی گازرسانی در استان آذربایجان شرقی

تقدیر وزیر نفت از مدیر عامل شرکت گاز استان

تقدیر از رئیس اداره گاز آذرشهر