آمار بازدید
امروز:
1396
ديروز:
625
ماه:
43213
سال جاری:
867581
كل:
3895991

مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری

مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری
 1. حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی
 2. حق برخورداری از اعمال بیطرفانه قوانین و مقررات
 3. حق مصون بودن از تبعیض درنظام ها ، فرآیندها و تصمیمات اداری
 4. حق دسترسی آسان وسریع به خدمات اداری
 5. حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد
 6. حق آگاهی به موقع از تصمیمات و فرآیندهای اداری ودسترسی به اطلاعات مورد نیاز
 7. حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری
 8. حق مصون بودن از شروط اجحاف آمیز در توافق ها، معاملات و قراردادهای اداری
 9. حق اشخاص توانخواه در برخورداری کامل و سریع از امتیازات خاص قانونی
 10. حق رسیدگی به موقع و منصفانه به شکایات و اعتراضات
 11. حق جبران خسارات وارده در اثر قصور یا تقصیر  دستگاههای اجرائی و کارکنان آن ها

 
 • تعداد بازدید صفحه : 13899