آمار بازدید
امروز:
168
ديروز:
955
ماه:
48563
سال جاری:
870234
كل:
3858945

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ
در صورت نیاز به شبکه یا علمک گاز چه اقدامی باید نمود؟
متقاضی محترم شما می توانید برای درخواست فوق به اداره گاز و یا دفتر جامع خدمات مشترکین ناحیه مربوط مراجعه و  فرم مربوط را تکمیل نمایید تا کارشناس مربوط به محل مراجعه و ضرورت و مقدورات فنی شرکت را بررسی نماید. در صورت تأیید لازم است با دریافت نامه از شرکت گاز برای تهیه  نقشه و مجوزهای لازم به شهرداری منطقه مربوط مراجعه و مجوز لازم را اخذ و به این اداره تحویل نمایید. شرکت گاز پس از دریافت نقشه و مجوز فوق نسبت به تهیه طرح و اجرای شبکه و یا نصب انشعاب اقدام خواهد نمود.
برای گازکشی واحد مورد درخواست باید چه اقدامی نمود؟
شما می‌توانید در صورت وجود علمک گاز به یکی از شرکت‌های گازرسانی مجاز در سطح شهر مراجعه فرمایید و پس از توافق نسبت به اجرای سیستم لوله‌کشی واحد خود اقدام نمایید. شرکت مجری موظف است قبل از هر گونه اقدامی از دستور‌العمل و استانداردهای کار اطلاع لازم کسب نماید ودر صورت لزوم با تهیه نقشه شروع به کار و ارایه آن به بازرسین سازمان نظام مهندسی راهنمایی لازم را دریافت و سپس اقدام به لوله‌کشی نماید. پس از خاتمه کار شرکت مجری نقشه پایان‌کار را تهیه و برای بازرسی و تأیید به سازمان نظام مهندسی ارایه خواهد نمود. 
مقررات مربوط به دریافت اشتراک مستقل چگونه است؟
 • چنانچه یک مجموعه چند واحدی متقاضی اشتراک مستقل باشد با نصب لوله انشعاب‌دهنده و شیر قطع کننده به تعداد واحدها در یک محل اختصاصی و مناسب، اشتراک مستقل واگذار می‌گردد. چنانچه بعضی از واحدهای این مجموعه آمادگی لوله‌کشی و تشکیل پرونده نداشته باشند باید در محل شیر قطع کننده، لوله مسدود گردد
 • چنانچه یک مجموعه چند واحدی که قبل از این دارای یک اشتراک و در حقیقت یک کنتور بوده است متقاضی اشتراک مستقل برای هر واحد گردد، با درخواست کتبی کلیه مالکین یا نماینده قانونی آنان، قرارداد قبلی فسخ و ۵۰ درصد هزینه برقراری انشعاب کنتور فوق به نرخ روز برگشت خواهد شد و سپس برای هر واحد اشتراک مستقل با شرایط و مقررات و نرخ جدید واگذار خواهد شد. اگر یک یا چند واحد از مجموعه فوق درخواست اشتراک مستقل نمایند شرکت گاز با دریافت رضایت‌نامه کتبی مالکین یا نماینده قانونی ملک و کاهش ظرفیت کنتور قبلی بدون پرداخت هر گونه وجه، اشتراک مستقل به متقاضی یا متقاضیان واگذار خواهد نمود. در ضمن اجرای لوله انشعاب‌دهنده اصلی به تعداد کل واحدها به عهده آنان خواهد بود
 • واگذاری اشتراک مستقل به واحدهای تجاری واقع در یک پاساژ یا گاراژ در صورت نصب کلیه کنتورها در ابتدای ورودی مجموعه بلامانع خواهد بود
 • در مجموعه های آپارتمانی چنانچه هر بلوک به طور مستقیم با معابر عمومی ارتباط داشته باشند یعنی درب جداگانه غیر از درب مجموعه به بیرون از محوطه اختصاصی خود دارند و اطراف آن شبکه گاز موجود باشد، اشتراک مستقل با شرایطی که پیش از این توضیح داده شد واگذار می گردد. اگر در این مجموعه‌ها درب هر بلوک به محوطه اختصاصی مرتبط باشد باید از شبکه‌های گاز داخلی که با نظارت شرکت ولی با هزینه ساکنین مجموعه احداث گردیده است، اشتراک مستقل واگذارخواهد شد. 
واگذاری اشتراک گاز به چه اماکنی ممنوع است؟
واگذاری اشتراک گاز به واحدهایی که از مواد اشتعال زا مانند کاغذ، چوب، پارچه، مواد نفتی و روغنی استفاده می‌نمایند مجاز نمی‌باشد ولی اگر از سیستم گرمایی غیر مستقیم مانند شوفاژ یا پکیج استفاده نمایند بلامانع است. 
مشکلات یا شکایات مرتبط با شرکت مجری یا بازرس را به چه مرجعی باید اطلاع داد ؟
شما می‌توانید برای تخلفات شرکت‌های گازرسانی به اتحادیه صنف گازرسانان یا مسوولین بازرسی سازمان نظام مهندسی و برای بازرسین نیز به مدیریت امور بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی مراجعه فرمایید. در هر صورت شرکت گاز مسئولیتی برای پاسخگویی به این شکایات ندارد. 
چه مدارکی برای تشکیل پرونده مورد نیاز است ؟
اصل سند مالکیت و اصل پایانکار ساختمانی یا هرگونه مدرک معتبر مالکیت و همچنین اصل شناسنامه و نقشه لوله‌کشی تأیید شده سازمان نظام مهندسی، اصل فیش واریزی هزینه برقراری انشعاب، وکالتنامه یا معرفی‌نامه در صورتی که مالک حضور ندارد و قبض گاز همسایه مجاور به همراه شخص مالک از جمله مدارک مورد نیاز می‌باشد. 
متقاضیان صنعتی یا مصارف عمده باید برای گازرسانی واحد فوق چه اقدامی نمایند؟
اینگونه متقاضیان همراه با اطلاعات مصرف دستگاه‌های خود باید به  شرکت گاز استان، واحد هماهنگی فروش و خدمات مشترکین مراجعه نمایند و در صورت امکان گازرسانی نسبت به عقد قرارداد اقدام و سپس با راهنمایی مهندس فروش نسبت به سایر اقدامات لازم در لوله کشی واحد خود اقدام نمایند. 
هزینه برقراری انشعاب به چه میزان میباشد؟
هزینه برقراری انشعاب به تناسب زیر بنای مفید و تعداد واحد و همچنین حداکثر مصرف ساعتی محاسبه می‌شود. هزینه ظرفیت کنتورها را می‌توانید در سایت اینترنت شرکت مشاهده و یا با تلفن اداره گاز ناحیه مربوط تماس و سؤال فرمایید. 
نصب کنتور پس از چه مدت از تشکیل پرونده انجام خواهد شد؟
به طور معمول بین ۳ تا ۵ روز پس از تشکیل پرونده کنتور مشترکین نصب و جریان گاز برقرار خواهد شد. 
برای مواردی از قبیل قطع گاز- نشتی- حوادث- خسارات باید چه اقدامی نمود؟
در کلیه موارد ذکر شده باید با تلفن ۱۹۴ ( اتفاقات گاز ) تماس حاصل نمایید و آدرس و اطلاعات مورد نیاز را به مأمور مربوطه اطلاع دهید. در ضمن در موارد مشاهده نشتی ابتدا شیر اصلی محل کنتور گازو همچنین فیوز اصلی کنتور برق را قطع و سپس منتظر مأمورین امداد شرکت گاز باشید.
برای مواردی از قبیل عدم صدور صورتحساب - اشتباهات مندرج در صورتحساب - خرابی کنتور - آزمایش صحت کارکنتور - تغییر نام - صدور المثنی - پرداخت بدهی - تغییر لوله‌کشی - تغییر نوع مصرف (نوع کاربری) - درخواست قطع گاز - فسخ قرارداد - افزایش یا کاهش ظرفیت.
 
برای شکایت از مأمورین قرائت کنتور و توزیع صورتحساب و یا عملکرد کارکنان شرکت و سایر موارد باید چه اقدامی کرد؟
شما می‌توانید برای انجام کلیه خدمات ذکر شده به یکی از دفاتر جامع خدمات مشترکین و یا ادارات گاز ناحیه مربوط مراجعه نمایید. برای بعضی از موارد مدارکی از این قبیل مورد نیاز می‌باشد:
 • برای عدم صدور صورتحساب ارایه شماره اشتراک که در هنگام تشکیل پرونده تحویل مشترک گردیده است
 • برای اشتباهات مندرج در صورتحساب قبض مورد نظر
 • برای خرابی کنتور یا آزمایش صحت کار کنتور و یا صدور المثنی ارایه آخرین قبض پرداختی
 • برای تغییر نام حضور مالک و ارائه اصل شناسنامه و یکبرگ کپی سند جدید یا هر گونه مدرک معتبر مالکیت و آخرین قبض پرداختی
 • برای تغییر لوله‌کشی یا افزایش و کاهش ظرفیت کنتور حضور مالک - اصل شناسنامه - اصل سند مالکیت یا هرگونه مدرک معتبر مالکیت - آخرین قبض پرداختی - درخواست کتبی مالک برای قطع گاز - ارایه نقشه لوله کشی جدید که به تأیید سازمان نظام مهندسی رسیده باشد 
 • پس از قطع گاز توسط شرکت گاز - پرداخت وجه مابه‌التفاوت ظرفیت کنتور (در صورت افزایش مصرف یا زیربنا یا تعداد واحد که منجر به افزایش ظرفیت کنتور گردد) موردنیاز است
 • برای تغییر نوع مصرف حضور مالک - آخرین قبض پرداختی و نام مراجع ذیربط
 • برای فسخ قرارداد پرداخت آخرین صورتحساب صادره و درخواست کتبی مالک
 • برای شکایت می‌توانید با تماس تلفنی و یا حضوری در اداره گاز ناحیه مربوطه و یا روابط عمومی شرکت گاز در اداره مرکزی برای هر نوع شکایت از عملکرد مأمورین و کارکنان اقدام نمایید.