پنجشنبه 7 اسفند 1399

آرشیو آگهی مناقصات

آگهي فراخوان مناقصه 69 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 69 - 99

(89)

پروژه خدمات گازرسانی و مدیریت بهره برداری شهرستان عجب¬شیر

چهارشنبه 24 دي 1399
آگهي فراخوان مناقصه 68 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 68 - 99

(49)

تأمین خودروهای استیجاری مورد نیازشهرستانهای شرکت گاز استان

چهارشنبه 10 دي 1399
آگهي فراخوان مناقصه 67 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 67 - 99

(35)

امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان جلفا

چهارشنبه 10 دي 1399
آگهي فراخوان مناقصه 66 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 66 - 99

(33)

پروژه نصب ، راه اندازی و تعویض و تثبیت کنتور و رگلاتور مشترکین جز محور شهرستان های سهند -بناب

شنبه 6 دي 1399
آگهي فراخوان مناقصه 65 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 65 - 99

(29)

امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان مرند

شنبه 6 دي 1399
آگهي فراخوان مناقصه 64 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 64 - 99

(69)

پروژه اجرای شبکه توزیع گاز 6 روستای شهرستان ورزقان و خداآفرین

دوشنبه 1 دي 1399
آگهي فراخوان مناقصه 63 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 63 - 99

(33)

پروژه احداث خطوط انشعابات مصارف عمده در سطح استان

دوشنبه 1 دي 1399
آگهي فراخوان مناقصه 62 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 62 - 99

(18)

تأمین خودروهای استیجاری شرکت گاز استان

دوشنبه 1 دي 1399
آگهي فراخوان مناقصه 61 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 61 - 99

(23)

امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان میانه

دوشنبه 1 دي 1399
آگهي فراخوان مناقصه 60 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 60 - 99

(16)

پروژه خرید کنتور دیافراگمی ارتقا یافته G4

دوشنبه 1 دي 1399