پنجشنبه 7 اسفند 1399

آرشیو آگهی مناقصات

آگهی فراخوان مناقصه 10- 97

آگهی فراخوان مناقصه 10- 97

(124)

امورامدادگری، تعمیرات و پشتیبانی شهرستان تبریز

چهارشنبه 23 خرداد 1397
آگهی فراخوان مناقصه 9 - 97

آگهی فراخوان مناقصه 9 - 97

(90)

امورخدماتی وپشتیبانی شهرستان تبریز

چهارشنبه 23 خرداد 1397
آگهی فراخوان مناقصه 8 - 97

آگهی فراخوان مناقصه 8 - 97

(127)

پروژه فاز دوم نزدیک رسانی شبکه توزیع گاز و خط تغذیه به صنایع سطح استان را به صورت PCF

يکشنبه 20 خرداد 1397
آگهی فراخوان مناقصه 7 - 97

آگهی فراخوان مناقصه 7 - 97

(96)

امورخدماتی وپشتیبانی اداره گاز شهرستان ملکان

يکشنبه 20 خرداد 1397
آگهی فراخوان مناقصه   6 - 97

آگهی فراخوان مناقصه 6 - 97

(37)

امورخدمات دفتری و ماشین نویسی، تنظیفات و تاسیسات

چهارشنبه 2 خرداد 1397
آگهی فراخوان مناقصه 5 - 97

آگهی فراخوان مناقصه 5 - 97

(34)

پروژه اجرای ورودی و خروجی و ساختمان ایستگاه T.B.S مسجد کبود تبریز

يکشنبه 30 ارديبهشت 1397
آگهی فراخوان مناقصه 4 - 97

آگهی فراخوان مناقصه 4 - 97

(17)

خرید لوله گالوانیزه

يکشنبه 30 ارديبهشت 1397
آگهی فراخوان مناقصه 3 - 97

آگهی فراخوان مناقصه 3 - 97

(11)

تأمین و نصب و تعویض کنتور و رگلاتور جزء شهرستان تبریز

يکشنبه 16 ارديبهشت 1397
آگهی فراخوان مناقصه 2 - 97

آگهی فراخوان مناقصه 2 - 97

(26)

پروژه اجرای ساختمان اداری و پست امداد منطقه 4 تبریز

سه شنبه 28 فروردين 1397
آگهی فراخوان مناقصه 1 - 97

آگهی فراخوان مناقصه 1 - 97

(15)

پروژه زیرسازی، آسفالت ریزی و جاده سرویس ایستگاههای T.B.S ، C.G.S شهرستان میانه

سه شنبه 21 فروردين 1397