پنجشنبه 7 اسفند 1399

آرشیو آگهی مناقصات

آگهي فراخوان مناقصه 40- 99

آگهي فراخوان مناقصه 40- 99

(22)

امورخدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان اهر و هوراند

سه شنبه 15 مهر 1399
آگهي فراخوان مناقصه 39- 99

آگهي فراخوان مناقصه 39- 99

(42)

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع حفره های خالی شهرستان تبریز

سه شنبه 15 مهر 1399
آگهي فراخوان مناقصه 38- 99

آگهي فراخوان مناقصه 38- 99

(20)

امورخدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان بناب

يکشنبه 13 مهر 1399
آگهي فراخوان مناقصه 37- 99

آگهي فراخوان مناقصه 37- 99

(30)

پروژه خرید Temperature transmitter

يکشنبه 13 مهر 1399
آگهي فراخوان مناقصه 36 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 36 - 99

(32)

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتیلن) حفره های خالی شهرستان بناب

سه شنبه 1 مهر 1399
آگهي فراخوان مناقصه 35 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 35 - 99

(28)

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتیلن) حفره های خالی شهرستان اسکو

يکشنبه 30 شهريور 1399
آگهي تجدید فراخوان مناقصه 34 - 99

آگهي تجدید فراخوان مناقصه 34 - 99

(55)

پروژه اجرای افزایش ظرفیت ایستگاه C.G.S شهرک صنعتی سهند 4 تبریز

شنبه 15 شهريور 1399
آگهي تجدید فراخوان مزایده  2 - 99

آگهي تجدید فراخوان مزایده 2 - 99

(54)

مزایده اقلام مازاد و ضایعات انبارهای شرکت گاز استان

دوشنبه 27 مرداد 1399
آگهي فراخوان مناقصه 33 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 33 - 99

(29)

پروژه خرید یک دستگاه ژنراتور گازی 200kva

دوشنبه 27 مرداد 1399
آگهي فراخوان مناقصه 32 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 32 - 99

(46)

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتیلن) حفره های خالی شهرستان آذرشهر

دوشنبه 27 مرداد 1399