پنجشنبه 7 اسفند 1399

آرشیو آگهی مناقصات

آگهي فراخوان مناقصه 20- 99

آگهي فراخوان مناقصه 20- 99

(25)

پروژه ساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتیلن) شهرستان بستان آباد

سه شنبه 10 تير 1399
آگهي فراخوان مناقصه 19- 99

آگهي فراخوان مناقصه 19- 99

(25)

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتیلن) حفره های خالی شهرستان ورزقان

سه شنبه 10 تير 1399
آگهي فراخوان مناقصه 18- 99

آگهي فراخوان مناقصه 18- 99

(34)

پروژه اجرای ایستگاههای T.B.S/CPS روستاهای شادیان -عمواوغلی و T.B.S دوزایچی شهرستان چاراویماق

يکشنبه 1 تير 1399
آگهي فراخوان مناقصه 17- 99

آگهي فراخوان مناقصه 17- 99

(23)

امورخدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان ملکان

يکشنبه 1 تير 1399
آگهي فراخوان مزایده 1- 99

آگهي فراخوان مزایده 1- 99

(49)

مزایده اقلام مازاد و ضایعات انبارهای شرکت گاز استان

شنبه 24 خرداد 1399
آگهي فراخوان مناقصه 16- 99

آگهي فراخوان مناقصه 16- 99

(17)

پروژه خرید لوله گالوانیزه 1/2 -1 اینچ و لوله 3/4 اینچ فولادی

شنبه 24 خرداد 1399
آگهي فراخوان مناقصه 15- 99

آگهي فراخوان مناقصه 15- 99

(15)

پروژه خرید شیرقبل از رگلاتور 3/4 اینچ

شنبه 24 خرداد 1399
آگهي فراخوان مناقصه 14- 99

آگهي فراخوان مناقصه 14- 99

(15)

پروژه خرید شیر پلی اتیلن 63 الی 225 میلیمتری

شنبه 24 خرداد 1399
آگهي فراخوان مناقصه 13- 99

آگهي فراخوان مناقصه 13- 99

(14)

پروژه نصب ، راه اندازی و تعویض و تثبیت کنتور و رگلاتور مشترکین جز محور شهرستان های سهند -بناب

پنجشنبه 1 خرداد 1399
آگهي فراخوان مناقصه 12- 99

آگهي فراخوان مناقصه 12- 99

(43)

پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه گاز 12 روستای شهرستان بستان آباد

پنجشنبه 1 خرداد 1399