پنجشنبه 7 اسفند 1399

آرشیو آگهی مناقصات

آگهي مناقصه 1 - 99

آگهي مناقصه 1 - 99

(20)

پروژه اجرای شبکه تغذیه گاز (لوپ) ایستگاههای کشکسرای و قرمزی قشلاق

شنبه 6 ارديبهشت 1399
آگهي تجدید فراخوان مناقصه 109 -98

آگهي تجدید فراخوان مناقصه 109 -98

(61)

خرید 50 دستگاه کامپیوتر و 15 دستگاه پرینتر

چهارشنبه 7 اسفند 1398
آگهي مناقصه 108 -98

آگهي مناقصه 108 -98

(56)

امورخدمات دفتری و ماشین نویسی ، تنظیفات ، تاسیسات

چهارشنبه 7 اسفند 1398
آگهي تجدید فراخوان مناقصه 107 -98

آگهي تجدید فراخوان مناقصه 107 -98

(44)

پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه ، وساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتیلن) حفره های خالی شهرستان هریس

چهارشنبه 7 اسفند 1398
آگهي فراخوان مناقصه 106 -98

آگهي فراخوان مناقصه 106 -98

(71)

پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه گاز 17 روستای شهرستان خداآفرین و ورزقان

يکشنبه 4 اسفند 1398
آگهي  فراخوان مناقصه 105 -98

آگهي فراخوان مناقصه 105 -98

(33)

پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه ، وساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتیلن) حفره های خالی شهرستان اهر و هوراند

يکشنبه 4 اسفند 1398
آگهي  فراخوان مناقصه 104 -98

آگهي فراخوان مناقصه 104 -98

(14)

خرید رگلاتور 160 متری

يکشنبه 4 اسفند 1398
آگهي تجدید  فراخوان مناقصه 103 -98

آگهي تجدید فراخوان مناقصه 103 -98

(27)

پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه ، وساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتیلن) حفره های خالی شهرستان مراغه

يکشنبه 4 اسفند 1398
آگهي فراخوان مناقصه 102 -98

آگهي فراخوان مناقصه 102 -98

(32)

خرید شیر سماوری جوشی 2 الی6 اینچ کلاس300

دوشنبه 21 بهمن 1398
آگهي فراخوان مناقصه 101 -98

آگهي فراخوان مناقصه 101 -98

(48)

پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه گاز 14 روستای شهرستان خداآفرین

دوشنبه 21 بهمن 1398