جمعه 3 بهمن 1399

آرشیو آگهی مناقصات

آگهي فراخوان مناقصه 73 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 73 - 99

(8)

پروژه خدمات نشت یابی و ضخامت سنجی تاسیسات شرکت گاز استان

چهارشنبه 1 بهمن 1399
آگهي فراخوان مناقصه 72 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 72 - 99

(8)

پروژه خرید 3 دستگاه GPS سه فرکانسه با متعلقات کامل

چهارشنبه 1 بهمن 1399
آگهي فراخوان مناقصه 71 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 71 - 99

(8)

پروژه تامین قطعات و اتصالات ، نصب و راه اندازی و تعویض و تثبیت کنتور و رگلاتور مشترکین جز محور شهرستان های جلفا ، مرند، شبستر

شنبه 27 دي 1399
آگهي فراخوان مناقصه 70 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 70 - 99

(7)

امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان شبستررا

چهارشنبه 24 دي 1399
آگهي فراخوان مناقصه 69 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 69 - 99

(12)

پروژه خدمات گازرسانی و مدیریت بهره برداری شهرستان عجب¬شیر

چهارشنبه 24 دي 1399
آگهي فراخوان مناقصه 68 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 68 - 99

(35)

تأمین خودروهای استیجاری مورد نیازشهرستانهای شرکت گاز استان

چهارشنبه 10 دي 1399
آگهي فراخوان مناقصه 67 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 67 - 99

(23)

امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان جلفا

چهارشنبه 10 دي 1399
آگهي فراخوان مناقصه 66 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 66 - 99

(28)

پروژه نصب ، راه اندازی و تعویض و تثبیت کنتور و رگلاتور مشترکین جز محور شهرستان های سهند -بناب

شنبه 6 دي 1399
آگهي فراخوان مناقصه 65 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 65 - 99

(23)

امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان مرند

شنبه 6 دي 1399
آگهي فراخوان مناقصه 64 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 64 - 99

(57)

پروژه اجرای شبکه توزیع گاز 6 روستای شهرستان ورزقان و خداآفرین

دوشنبه 1 دي 1399