جمعه 8 بهمن 1400

حمزه تیمورزاده


سمت سازمانی:امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

  • https://www.nigc-eazar.ir/PChart/5/15/