سه شنبه 18 مرداد 1401

حمزه تیمورزاده


سمت سازمانی:امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

  • https://www.nigc-eazar.ir/PChart/5/15/