EN

بانوان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با نقش عفاف و حجاب در تحکیم خانواده آشنا شدند
دوره آموزشی تبیین عفاف و حجاب از دیدگاه اندیشمندان و نقش آن در تحکیم بنیان خانواده برای کارکنان اناث شرکت برگزار شد.
روابط عمومی هنر مدیریت ارتباطات و مردمداری است
مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی گفت: روابط عمومی هنر مدیریت ارتباطات و مردمداری است.
سنجش رضایت مراجعین شرکت گاز مکانیزه می شود  
سنجش میزان رضایت مراجعین شرکت گاز استان آذربایجان شرقی مکانیزه می شود.

آخرین اخبار

بانوان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با نقش عفاف و حجاب در تحکیم خانواده آشنا شدند

دوره آموزشی تبیین عفاف و حجاب از دیدگاه اندیشمندان و نقش آن در تحکیم بنیان خانواده برای کارکنان اناث شرکت برگزار شد.
1398/02/31

روابط عمومی هنر مدیریت ارتباطات و مردمداری است

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی گفت: روابط عمومی هنر مدیریت ارتباطات و مردمداری است.
1398/02/30

سنجش رضایت مراجعین شرکت گاز مکانیزه می شود

سنجش میزان رضایت مراجعین شرکت گاز استان آذربایجان شرقی مکانیزه می شود.
1398/02/22

    مشاهده صورتحساب