EN

ثبت 7419 پیشنهاد در 9 ماهه سالجاری در نظام پیشنهادات شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
مدیرعامل شرکت گاز استان از ثبت بیش از 7419 پیشنهاد در سیستم نظام پیشنهادات شرکت گاز استان آذربایجان شرقی خبر داد.
تدوام آموزش کارکنان پیمانکاری شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در مراکز آموزشگاه های فنی و حرفه ای استان
به دنبال عملیاتی شدن تفاهمنامه آموزشی شرکت گاز استان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در تبریز و شبستر و تداوم آن در سایر شهرستان ها ,جلسه هماهنگی و بازدید با حضور فرماندار بناب،مدیرعامل شرکت گاز استان و مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان در محل مرکز آموزش فنی وحرفه ای بناب تشکیل یافت.
آمادگی نیروهای امدادی وتعمیراتی  گاز شهرستان تبریز برای مقابله با فصل زمستان
رئیس بهره برداری گاز مرکز استان از آمادگی نیروهای عملیاتی وامدادی گاز شهرستان تبریز برای مقابله با فصل زمستان خبر داد .

آخرین اخبار

ثبت 7419 پیشنهاد در 9 ماهه سالجاری در نظام پیشنهادات شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت گاز استان از ثبت بیش از 7419 پیشنهاد در سیستم نظام پیشنهادات شرکت گاز استان آذربایجان شرقی خبر داد.
1397/10/22

تدوام آموزش کارکنان پیمانکاری شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در مراکز آموزشگاه های فنی و حرفه ای استان

به دنبال عملیاتی شدن تفاهمنامه آموزشی شرکت گاز استان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در تبریز و شبستر و تداوم آن در سایر شهرستان ها ,جلسه هماهنگی و بازدید با حضور فرماندار بناب،مدیرعامل شرکت گاز استان و مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ا
1397/10/22

آمادگی نیروهای امدادی وتعمیراتی  گاز شهرستان تبریز برای مقابله با فصل زمستان

رئیس بهره برداری گاز مرکز استان از آمادگی نیروهای عملیاتی وامدادی گاز شهرستان تبریز برای مقابله با فصل زمستان خبر داد .
1397/10/16

    مشاهده صورتحساب