آمار بازدید
امروز:
65
ديروز:
770
ماه:
61234
سال جاری:
872376
كل:
3802347
تاریخ : دوشنبه 24 مرداد 1401
کد 1067

آگهي فراخوان مناقصه 38 - 1401

پروژه خرید 6 دستگاه دیگ چگالشی زمینی به ظرفیت حرارتی 340کیلووات
  شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه  خرید 6 دستگاه دیگ چگالشی زمینی به ظرفیت حرارتی 340کیلووات را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار  و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
             
                   بدین منظورازکلیه شرکتهای سازنده/تأمین کننده معتبر دارای مجوز فعالیت ، و توانایی تامین اقلام فوق  و تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/1/400/000/000(یک میلیاردو چهارصد میلیون ریال) دعوت می نماید حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي كتبي خود را ، و فرم های تکمیل شده پرسشنامه ارزیابی (کیفی تامین کنندگان کالا) و تصویر مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041
  • نوشته شده
  • توسط آقای عزیزی
نظرات شما
captcha refresh