سه شنبه 18 مرداد 1401

مناقصه ها

آگهي فراخوان مناقصه 21 - 1401

امورخدمات امدادگری اداره های گاز مناطق شهرستان تبریز

آگهي فراخوان مناقصه 20 - 1401

پروژه خرید مهره و ماسوره با قابلیت انحراف سایز 1 اینچ

آگهي فراخوان مناقصه 19 - 1401

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی )حفره های خالی شهرستان ملکان

آگهي فراخوان مناقصه 18 - 1401

امورخدماتي و پشتيباني اداره گاز شهرستان مرند

آگهي فراخوان مناقصه 17 - 1401

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی )حفره های خالی شهرستان جلفا

آگهي فراخوان مناقصه 16 - 1401

پروژه خرید سیستم موتورخانه ایستگاه C.G.S /50000 به همراه نصب و راه اندازی

آگهي فراخوان مناقصه 15 - 1401

پروژه تعمیرات شبکه تغذیه و توزیع و علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی ) و ایستگاههای شهرستان مرند

آگهي فراخوان مناقصه 14 - 1401

پروژه تعمیرات شبکه تغذیه و توزیع و علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی ) و ایستگاههای شهرستان هشترود

آگهي فراخوان مناقصه 13 - 1401

پروژه اجرای ایستگاه T.B.S روستاهای سولوجه و گوگرچین شهرستان هریس

آگهي فراخوان مناقصه 12 - 1401

پروژه اجرای فونداسیون ، سایبان ، محوطه سازی و سیستم روشنایی ایستگاه C.G.S صدو بیست هزار مترمکعبی مرند

آگهي فراخوان مناقصه 11 - 1401

پروژه اجرای شبکه توزیع گاز 12 روستای شهرستان های اهر و هوراند

آگهي فراخوان مناقصه 10 - 1401

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی )حفره های خالی شهرستان خداآفرین

آگهي فراخوان مناقصه 9 - 1401

پروژه تامین قطعات و اتصالات ، نصب و راه اندازی و تعویض و تثبیت کنتور و رگلاتور مشترکین جز محور شهرستان های سراب ، میانه

آگهي فراخوان مناقصه 7 - 1401

پروژه اجرای سیستمهای حفاظت الکترونیک ایستگاهها و اماکن اداری شرکت گاز استان

آگهي فراخوان مناقصه 6 - 1401

پروژه تعمیرات شبکه تغذیه و توزیع و علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی ) شهرستان مراغه

آگهي فراخوان مناقصه 5 - 1401

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع باسمنج - هروی

آگهي فراخوان مناقصه 4 - 1401

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی )حفره های خالی شهرستان مراغه

آگهي فراخوان مناقصه 2 - 1401

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع حفره های خالی شهرستان تبریز

آگهي فراخوان مناقصه 1 - 1401

پروژه ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی )حفره های خالی شهرستان تبریز