چهارشنبه 12 مهر 1402

درباره پژوهش

 معرفی  پژوهش و فناوری:

فعالیتهای پژوهشی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی از سال 83 با تشکیل امور پژوهش و شورای پژوهش آغاز گردید. بهینه سازی تجهیزات فرایندی توزیع گاز و عملیات مربوطه، رفع مشکلات اساسی موجود در صنعت گاز، فناوریهای نوین روز دنیا در صنعت گاز، بهینه سازی مصرف گاز، جایگزینی تجهیزات مؤثر و با صرفه اقتصادی، رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان، ایمنی، بهداشت و محیط زیست در توزیع گاز، مدیریت  و توسعه منابع انسانی و ... از جمله محورهای اساسی مورد توجه این امور بوده است. 
    

ترکیب شورای پژوهش:

1- سید رضا رهنمای توحیدی (مدیرعامل و رئیس شورا)
2- محمدرضا سخندانی (رئیس پژوهش و فناوری و دبیر شورا)
3- حبیب ظروفچی (مدیر مهندسی و اجرای طرحها)
4- خسرو آریانپور (مدیر بهره برداری)
5- محمد آهور (مدیر امور مالی)
6- علی قانع ارسی (رئیس امور بازرسی فنی)
7- محمد علی طاهر اقدم (رئیس کمیسیون مناقصات)
8- نوراله نورالهی (رئیس خدمات فنی و مهندسی)
9- سید جلال حسینی (رئیس امور حقوقی)
10- علی حسین دانشمند (مسئول تدارکات کالاهای داخلی و خارجی)