چهارشنبه 12 مهر 1402

فراخوان اولویتهای پژوهشی

                                          فراخوان اولویت های پژوهشی 5-1401
 
این شرکت در نظر دارد موضوع پژوهشی مورد نیاز و اولویت دار خود با موضوع" ارزیابی آسیب­پذیری شبکه خطوط تغذیه و توزیع گاز و تاسیسات گازرسانی شهرستان تبریز در برابر مخاطرات طبیعی و تهیه الگوریتم قطع گاز" را براساس آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 ، واگذار نمايد. لذا از كليه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دارای موافقت قطعی انجام فعالیتهای پژوهشی كه توانايي انجام اين پروژه ها را دارند دعوت مي شود پس از مراجعه به سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) به آدرس اینترنتی http:\\sate.atf.gov.ir و  مطالعه RFP طرح، نسبت به ارسال پیشنهاد برای طرح مورد نظر در بازه زمانی 1401/12/16تا  1402/1/31 اقدام نمایند.
درضمن، از شرکتها و موسسات دانش بنیان دارای تاییدیه انجام پژوهشهای کاربردی و توسعه ای از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات (براساس ابلاغیه شماره 39021/ت 53728 ها مورخ 96/4/4معاون اول رئیس جمهور) كه توانايي انجام اين پروژه را دارند دعوت مي شود پس از مطالعه شرایط و RFP پروژه، فرم پرسشنامه مربوطه را تكميل نموده و حداکثر تا تاریخ 1402/1/31به نشانی تبریز- ولی عصر انتهای خیابان همام تبریزی- جنب مرکز پخش هجرت- مرکز آموزش، پژوهش و فناوری شرکت گاز - طبقه دوم- واحد پژوهش و فناوری و فایل word مربوطه را به آدرس پست الکترونیک pajouhesh@nigc-eazar.ir ارسال نمايند.
علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33304259-041، خانم مهندس مردانگاهی، تماس حاصل نمایند.
 
   - کلیه قسمت های فرم  پرسشنامه پیشنهاد پروزه پژوهشی باید به نحو مناسب تکمیل شود و فاقد هر گونه ابهام باشد؛ بدیهی است فرم های ناقص و فاقد شماره های تماس، آدرس دقیق یا ... از روند بررسی حذف خواهند گردید و همچنین مسئولیت هر گونه نقص یا اشتباه در محاسبه هزینه های پروژه بعهده تکمیل کننده فرم می باشد.

 - 
از درج عبارت "به پیوست مراجعه شود" در فرم پیشنهاد خودداری گردد . هیچگونه محدودیتی در اضافه نمودن فضای پیش بینی شده در قسمت های مختلف فرمها وجود ندارد. از تغییر شکل فرمها، حذف یا اضافه کردن بندهای آن و یا استفاده از هر نوع فرم مشابه خودداری گردد.

این شرکت در رد یا قبول پرپوزالهای ارسالی؛ و همچنین انتخاب پیشنهاد برتر از بین پیشنهادات مشابه، مختار می باشد.

هیچگونه تعهدی برای این شرکت بابت هزینه تدوین پروپوزال یا سایر هزینه های جنبی، وجود نخواهد داشت.

پیشنهادات دریافتی بر اساس دستورالعملهای شرکت ملی گاز ایران بررسی خواهند گردید.

بررسی پیشنهادات دریافتی،منوط به حضور پیشنهاد دهندگان در شورای پژوهش شرکت و ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص پیشنهاد، خواهد بود و عدم حضور به منزله انصراف تلقی شده و پروپوزال ارائه شده بررسی نخواهد شد.

-
عنوان پیشنهادات ارسالی بایستی منحصرا با عناوین اعلام شده در فراخوان یکی باشد.
 
 

فراخوان اولویتهای پژوهشی 4-1401
 
احتراما، به استحضار می رساند این شرکت در نظر دارد موضوع پژوهشی مورد نیاز و اولویت دار خود با موضوع" بررسی و تعیین مدل ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع گاز" را براساس آئین نامه اجرایی بند (و) تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 ، واگذار نمايد. لذا از كليه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دارای موافقت قطعی انجام فعالیتهای پژوهشی كه توانايي انجام اين پروژه ها را دارند دعوت مي شود پس از مراجعه به سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) به آدرس اینترنتی http:\\sate.atf.gov.ir و  مطالعه RFP طرح، نسبت به ارسال پیشنهاد برای طرح مورد نظر در بازه زمانی 16/12/1401 تا  20/1/1402 اقدام نمایند. در ضمن، علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33304259-041، خانم مهندس مردانگاهی، تماس حاصل نمایند.
    
RFP
دریافت فرم پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی
 
دریافت دستورالعمل تعیین حق الزحمه های پژوهشی
 
شرایط ارسال پروپوزال:

   - کلیه قسمت های فرم  پرسشنامه پیشنهاد پروزه پژوهشی باید به نحو مناسب تکمیل شود و فاقد هر گونه ابهام باشد؛ بدیهی است فرم های ناقص و فاقد شماره های تماس، آدرس دقیق یا ... از روند بررسی حذف خواهند گردید و همچنین مسئولیت هر گونه نقص یا اشتباه در محاسبه هزینه های پروژه بعهده تکمیل کننده فرم می باشد.

 - 
از درج عبارت "به پیوست مراجعه شود" در فرم پیشنهاد خودداری گردد . هیچگونه محدودیتی در اضافه نمودن فضای پیش بینی شده در قسمت های مختلف فرمها وجود ندارد. از تغییر شکل فرمها، حذف یا اضافه کردن بندهای آن و یا استفاده از هر نوع فرم مشابه خودداری گردد.

این شرکت در رد یا قبول پرپوزالهای ارسالی؛ و همچنین انتخاب پیشنهاد برتر از بین پیشنهادات مشابه، مختار می باشد.

هیچگونه تعهدی برای این شرکت بابت هزینه تدوین پروپوزال یا سایر هزینه های جنبی، وجود نخواهد داشت.

پیشنهادات دریافتی بر اساس دستورالعملهای شرکت ملی گاز ایران بررسی خواهند گردید.

بررسی پیشنهادات دریافتی،منوط به حضور پیشنهاد دهندگان در شورای پژوهش شرکت و ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص پیشنهاد، خواهد بود و عدم حضور به منزله انصراف تلقی شده و پروپوزال ارائه شده بررسی نخواهد شد.

-
عنوان پیشنهادات ارسالی بایستی منحصرا با عناوین اعلام شده در فراخوان یکی باشد.
 
 
 
                                                                                                *************************************************************************************************************
فراخوان اولویتهای پژوهشی در قالب حمایت از پایان نامه

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در نظر دارد موضوعات پژوهشی مورد نیاز و اولویت دار خود با عناوین زیر را  در قالب پایان نامه های کارشناسی ارشد  و براساس ضوابط موجود، واگذار نماید.

 1.  بررسي ميزان ميزان نويز حاصل از يك رگولاتور با سايز نمونه و ارائه راهكارهاي بهينه سازي آن (در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك)
2.   بررسي اثرات تغيير سايز رگولاتور بر روي شرايط پائين دست جريان (در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك)
3-بررسي تحليلي و عددي اثرات  ارتعاش و پالسيشن جريان ناشي از كمپرسور در جايگاههاي CNG بر دقت اندازه گيري كنتورهاي توربيني و ارائه راهكارهاي بهينه براي كاهش اثرات (در مقطع دکتری رشته مهندسی شیمی/مهندسی مکانیک)
4-اعتبار سنجی Bench Test کالیبراسیون کنتورهای توربینی شرکت های صلاحیت دار (در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسی شیمی/مهندسی مکانیک)
5- بررسی علل عدم تمایل کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی برای شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت (در مقطع كارشناسي ارشد مدیریت)
6-بررسی عددی تاثیر فشار کاری بر روی کارکرد کنتور توربینی (در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسی شیمی/مهندسی مکانیک)
7- شناسایی و ارزیابی ریسک برون سپاری فعالیتهای بهره برداری شرکت گاز استان آذربایجان شرقی (در مقطع كارشناسي ارشد مدیریت)
8- ارزیابی ماکرو ارگونومی مشاغل و فعالیتهای شرکت گاز استان آذربایجان شرقی براساس شاخص نسبی RSI (در مقطع کارشناسی ارشد HSE)
9- بررسی و بهینه سازی فرآیندهای برون سپاری شده شرکت گاز به پیشخوان دولت از منظر زمان انجام فعالیتها (در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت)
10- بررسی و تدوین شاخصهای ارزیابی اثر بخشی پیشنهادات کیفی و کمی نظام پیشنهادات شرکت گاز استان آذربایجان شرقی (در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت)
11- بررسی استفاده از اینترنت اشیا برای بررسی عملکرد داراییهای فیزیکی و تجهیزات  (در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق/کامپیوتر/IT)
12- بررسی و تعیین حداکثر میزان بار های خارجی (بار مرده و بار دینامیک) قابل تحمل توسط لوله های فولادی مدفون (کارشناسی ارشد مکانیک/عمران-سازه)
13- بررسی و تعیین حداکثر میزان بار های خارجی (بار مرده و بار دینامیک) قابل تحمل توسط لوله های پلی اتیلنی مدفون (کارشناسی ارشد مکانیک/عمران-سازه)
14- مطالعه روشهای تعیین دقیق مسیر خطوط لوله های گاز در شبکه های فاقد نقشه ازبیلت و تعیین مناسب ترین روش (در مقطع كارشناسي ارشد رشته های مرتبط)
15- بررسی تاثیر ارتعاشات بر سازه ایستگاههای تقلیل فشار گاز (در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسی عمران-سازه/مهندسی مکانیک)
16- بررسی و ارزیابی استفاده از شیرهای Slam Shut Off  در مقایسه با شیرهای Shut Off  موجود (در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسی شیمی/مهندسی مکانیک)

لذا از کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مرتبط که علاقمند به انتخاب هر یک از عناوین به عنوان موضوع پایان نامه خود می باشند، دعوت می شود پس از مطالعه شرایط، فرم درخواست حمایت از پایان نامه مربوطه را  تکمیل نموده و پس از تایید استاد راهنمای مربوطه به آدرس تبریز- ولی عصر – انتهای خیابان همام تبریزی- جنب مرکز پخش هجرت- مرکز آموزش گاز تبریز- طبقه دوم- پژوهش و فناوری و فایل word آن را به آدرس پست الکترونیک pajouhesh@nigc-eazar.ir ارسال نمایند. جهت تسریع در روند بررسی پیشنهادات پژوهشی، آگاهی از موارد ذیل الذکر جهت ارسال پیشنهادات الزامی بوده و عدم رعایت این الزامات توسط پیشنهاد دهنده، موجب سلب مسئولیت این شرکت از بررسی پیشنهادات خواهد گردید:
 


دریافت فرم "درخواست حمایت از پایان نامه - رشته های فنی"


دریافت فرم "درخواست حمایت از پایان نامه - رشته های غیر فنی"

 - در خصوص هر یک از موضوعات فقط یک پروپوزال از بین پروپوزالهای دریافتی مورد تایید و حمایت قرار خواهد گرفت. در ضمن با توجه به احتمال عدم پذیرش پروپوزال در شورای پژوهش، خواهشمند است تا قبل از تصویب موضوع در شرکت از ارائه آن به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه/دانشکده خود داری فرمائید.


- سقف حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد فنی دارای کار آزمایشگاهی و ساخت :تا 110میلیون ریال- فنی دارای مدل سازی ریاضی/شبیه سازیهای رایانه ای و یا مباحث میان رشته ای:تا 82/5میلیون ریال- غیر فنی: تا 55میلیون ریال می باشد و سقف حمایت از پایان نامه های دکتری فنی دارای کار آزمایشگاهی و ساخت :تا 165میلیون ریال- فنی دارای مدل سازی ریاضی/شبیه سازیهای رایانه ای و یا مباحث میان رشته ای:تا 123/75میلیون ریال-غیر فنی: تا 96/25 میلیون ریال می باشد که افراد به شرح ذیل از آن سهم می برند:
 

 50% دانشجو     25% استاد راهنما       10% استاد مشاور       15% مشاور صنعتی


- نسخه الکترونیکی فرمهای تکمیل شده بایستی منحصرا با فرمت Word به پست الکترونیکی pajouhesh@nigc-eazar.ir ارسال گردد. ثبت پیشنهادات دریافتی و آغاز روند بررسی ها، پس از دریافت نسخه Word پیشنهاد خواهد بود.
- کلیه قسمت های فرمها باید به نحو مناسب تکمیل شود و فاقد هر گونه ابهام باشد؛ بدیهی است فرم های ناقص و فاقد شماره های تماس، آدرس دقیق یا ... از روند بررسی حذف خواهند گردید و همچنین مسئولیت هر گونه نقص یا اشتباه در محاسبه هزینه های پروژه بعهده تکمیل کننده فرم می باشد.
- از درج عبارت "به پیوست مراجعه شود" در فرم پیشنهاد خودداری گردد (هیچگونه محدودیتی در اضافه نمودن فضای پیش بینی شده در قسمت های مختلف فرمها وجود ندارد)
- از تغییر شکل فرمها،حذف یا اضافه کردن بندهای آن؛ و یا استفاده از هر نوع فرم مشابه خودداری گردد.
- این شرکت در رد یا قبول پرپوزالهای ارسالی؛ و همچنین انتخاب پیشنهاد برتر از بین پیشنهادات مشابه، مختار می باشد.
- هیچگونه تعهدی برای این شرکت بابت هزینه تدوین پروپوزال یا سایر هزینه های جنبی، وجود نخواهد داشت.
- پیشنهادات دریافتی بر اساس دستورالعملهای شرکت ملی گاز ایران بررسی خواهند گردید.
- پیشنهاد دهندگان در صورت درخواست این شرکت، بایستی جهت ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص پیشنهاد، به هزینه خود در این شرکت حضور یابند.
-عنوان پیشنهادات ارسالی بایستی منحصرا با عناوین اعلام شده در فراخوان یکی باشد.

 

 تلفن تماس برای کسب اطلاعات بیشتر: 04133304259  (خانم مهندس مردانگاهی)
*************************************************************************************************************